logo
 
 

Freie Berater


 


Uriel
Engelmedium, Hellsichtig, Tarotkarten
 
0901 400 204PIN: 165 (CHF 1.50 /Min.)
 
Tamina
Kartenlegen, Engelsbotschaften
 
0901 400 204PIN: 282 (CHF 1.50 /Min.)
Valerie
Lenormand- und Kipperkarten
 
0901 400 204PIN: 521 (CHF 1.50 /Min.)
 
Agnetha
Hellfühliges u.Hellsichtiges Kartenlegen
 
0901 400 204PIN: 311 (CHF 1.50 /Min.)
 
Elana
Skat-, Lenormand- und Tarotkarten
 
0901 400 204PIN: 854 (CHF 1.50 /Min.)
 
Louisa
Tarot und Lenormandkarten, Reiki, Jenseitskontakte
 
0901 400 204PIN: 520 (CHF 1.50 /Min.)